HEM / Kundtjänst / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Wera AB, 556412-1761, Östanvindsgatan 17, 652 21 Karlstad, är ansvarigt för behandlingen av din personliga information, och för att hålla den säker. 

Vi vidtar naturligtvis lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga uppgifter på bästa sätt, som exempelvis brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer. Wera AB värnar om din personliga integritet, och vi arbetar utifrån gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Om GDPR

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla.
Den innebär i korthet:

  • en stärkning av din integritet, skydd och tillgång till dina uppgifter
  • ett ökat krav på gallring av uppgifter
  • skärpta krav på medgivande för minderåriga
  • fri rörlighet av personuppgifter inom EU

Det viktigaste med den nya lagen är att du får ökade rättigheter till dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en individ, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling. Exempel på behandlingar av personuppgifter som vi på Wera AB gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Vilken data vi samlar in och hur den används:

Kontaktformulär
Via ett kontaktformulär på weratents.se samlar vi in personlig data om det är så att du kontakta oss. Vi använder de här uppgifterna för att svara på din förfrågan. Vi sparar din fråga i upp till 3 år. Uppgifterna från kontaktformuläret lämnas aldrig vidare till tredje part. 

Kunduppgifter
När du är kund hos oss behöver vi namn, mail och telefonnummer för att kunna kontakta dig och utföra de tjänster vi tillhandahåller. Vi behöver dem också för att kunna skicka fakturor och avtal. Om du slutar vara kund hos oss raderar vi dina uppgifter efter 3 år. 

Utskick (nyheter, information och inbjudningar)
Om du är kund, leverantör eller haft någon annan kontakt med oss kommer vi att använda din mailadress för att skicka ut nyhetsbrev, information och inbjudningar till trevliga evenemang. Du kan närsomhelst avsäga dig från utskick från oss genom att använda avregistreringslänken i mailet. Utskicken skickas till dig grundat på en intresseavvägning. I korthet kan man säga att det kommersiella intresset väger tyngre än den registrerades intresse av att få ha sina personuppgifter ifred. Intresset av att berätta om våra produkter och tjänster är ett sådant berättigat intresse som enligt GDPR ger rätt att behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. I den registrerades intresse ligger att få direktmarknadsföring från andra företag som är relevanta för hans/hennes yrkesroll.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har inrättat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att förhindra intrång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. 

Weras webbplats använder sig av av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Det gör att den information du skickar via vårt kontaktformulär krypteras och förblir privat.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem
Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format) 
Rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet

Policy för cookies

För en förbättrad prestanda och marknadsföring använder sig weratents.se av kakor (cookies). Genom att använda weratents.se godkänner du detta.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Kakor, (eller cookies) används på weratents.se/no/dk för att förbättra webbplatsens funktioner. På så sätt förbättras även köpupplevelsen för dig som kund. Bland annat genom beteendeanpassad marknadsföring. Cookies är en textfil som lagras på din dator innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren. 

Det finns två typer av cookies: Den ena filen sparar en fil permanent på din dator, denna information används för att mäta hur du rör dig på hemsidan. Andra typen av cookies som används är session-cookies. Under tiden som du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en identifieringskod. På så sätt blandas inte du ihop med andra besökare. En så kallad session-cookie lagras aldrig permanent på din dator, utan försvinner när du stänger av din webbläsare till exempel.

Du kan själv avaktivera användningen
av cookies

Om du vill avstå från att cookies används så stänger du av det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare som används. Dock innebär en avstängning att webbsidans funktionalitet begränsas.

Användning av cookies i marknadsföring:

Facebook: 
Informationen i dessa cookies överförs till Facebook för att kunna bygga relevanta målgrupper. Wera har ingen tillgång till denna användardata. Syftet med detta är att bygga målgrupper och anpassa kundupplevelsen. Läs mer på facebook.com. 

Google: 
Syftet med dessa cookies hjälper oss att analysera besökarnas beteende på webbplatsen och för att förbättra användarupplevelsen. De används även i samband med intressebaserad marknadsföring.  Se samtliga cookies från Google Analytics.

Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kring vår policy och GDPR? Kontakta oss gärna för råd och hjälp.

Kontakta oss

© Weratents AB  |  Om cookies  |  Sitemap
Powered by SiteSmart